Կրթական գործունեություն
Կենտրոնի բազայի աշխատատեղում վերապատրաստվել են 44 բժիշկ-ճառագայթաբան: Տրվել են համապատասխան սերտիֆիկատներ: