Գնացուցակ

Համակարգչային շերտագրում /ՀՇ/

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գինը   

1.Քթի հավելախոռոչներ

15 000 դր

2.Ակնակապիճներ, ակնագնդեր

15 000 դր

3.Դիմային գանգ

20 000 դր

4.Գլխուղեղ

35 000 դր

5.Գլխուղեղ, քթի հավելախոռոչներ

45 000 դր

6.Պարանոց (ՀՇ, ԳՁ)

35 000 դր

7.Կրծքավանդակ, կոնք, որովայն (ՀՇ,ԳՁ)

45 000 դր

8.Կրծքավանդակ, կոնք, որովայն, գլխուղեղ

60 000 դր

9.Ողնաշարի բոլոր հատվածներ

50 000 դր

10.Ողնաշարի պարանոցային հատված

15 000 դր

11.Ողնաշարի կրծքային հատված

35 000 դր

12.Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատված

35 000 դր

13.Ողնաշարի երկու հատված

45 000 դր

14.Մարմնի առանձին կարճ հատվածներ /ծնկահոդ, սրունք-թաթայինհոդ, ոսկրային կարճ հատվածներ

15 000 դր

15.ՀՇ պերօրալ կոնտրաստավորմամբ

հիմն. արժեք. +1 000 դր

16.ՀՇ ն/ե կոնտրաստավորմամբ /10 մլ/

հիմն. արժեք. + 2 000 դր

17. ՀՇ ն/ե կոնտրաստավորմամբ /20 մլ/
 հիմն. արժեք. + 4 000 դր
18. ՀՇ ն/ե կոնտրաստավորմամբ /30 մլ/
 հիմն. արժեք + 6 000 դր

19. ՀՇ ն/ե կոնտրաստավորմամբ /40 մլ/

 հիմն. արժեք + 8 000 դր

20. ՀՇ ն/ե կոնտրաստավորմամբ /50 մլ/  հիմն. արժեք.+ 10 000 դր
21. ՀՇ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ /60մլ/  հիմն. արժեք.+ 12 000 դր
22.ՀՇ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ /70մլ/  հիմն. արժեք.+ 15 000 դր
23.ՀՇ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ /80մլ/  հիմն. արժեք.+ 16 000 դր
24.ՀՇ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ /90մլ/  հիմն. արժեք.+ 18 000 դր
25.Կրկնակի ՀՇ 2 ամսվա ընթացքում   15 000 դր.

 

 

  
   

 

 Գերձայնային հետազոտություն

 


 

Հետազոտությունը

Գինը

1.Որովայն, կոնք, վահանաձև գեղձ 

10 000 դր 

2.ԳՁ+ՀՇ կարճ հատվածներ (ախտորոշման ճշգրտման նպատակով


10 000+(5000 դր )

3.Վահանաձև գեղձ 

5 000 դր 

4.Փոշտ

5 000 դր 

5.Կրծքագեղձեր 

5 000 դր 

6.Մակերեսային կառուցվածքներ (թքագեղձեր, ծածկույթային փափուկ  հյուսվածքներ

5 000 դր 

7.Վահանաձև գեղձ և կրքագեղձեր      


10 000
դր 

8.Համալիր ԳՁ հետազոտություն

15 000 դր

9.Շագանակագեղձի տրանսրեկտալ սոնոգրաֆիա  7 000  դր 
10.Արգանդի և արգանդի հավելումների տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 7 000  դր